Lämna in motioner innan 3 mars

Bäste medlemmar!

Det är återigen dax att göra sin röst hörd inför Årsmötet den 15/4-17  (separat kallelse inkl Årsredovisning kommer senare). Vi i styrelsen ber er att inkomma med motioner gällande vår fastighet Dähliehuset Åre Torg. Senaste datum för motionsinlämnande är den 3 mars 2017.


Leave a Reply