TV och Internet via Bredbandsbolaget från 1:a December 2016

BRF Dähliehuset Åre Torg har beslutat att erbjuda samtliga lägenheter Digital TV och Internet access 10 Mbit/s, med start den 1:a December 2016. Kostnaden för detta är inkluderade i nuvarande avgifter, och ingen justering av månadsavgiften är planerad med anledning av detta.

 

Bredbandsbolaget kommer att bli exklusiv leverantör av TV och Internet i huset från och med 1:a December, varför styrelsen vill erinra om att ingen lägenhetsinnehavare bör ha några bundna kontrakt med andra leverantörer som sträcker sig bortom detta datum. Orsaken är att endast Bredbandsbolaget kan leverera TV och Internet efter den 1:a December 2016 i vår fastighet.

Tv paketet beskrivs ungefärligen på denna länk: http://www.bredbandsbolaget.se/tv/fibertv-t-1-bas.html. Internet paketet finns ej beskrivet på Bredbandsbolagets hemsida, då detta är anpassat efter våra ekonomiska önskemål i den förhandling som har genomförts, men är en grundtjänst på 10 Mbit/s. Vidare information kommer att tillhandahållas senare.

 

För medlemmar som vill ha ett större utbud av TV eller högre internet hastigheter så kommer möjligheter till enskilda tilläggsbeställningar ett erbjudas under senare delen av 2016. Fast telefoni kan också erbjudas om någon lägenhet önskar detta. Alla tilläggstjänster är också prisförhandlade, och kommer att ställa sig väsentligt billigare än något erbjudande som för närvarande är tillgängligt  på den sk Qmarket.

 

 

Vid frågor av allmän karaktär om denna omläggning så kan styrelseordförande Mikael Johansson kontaktas.

Frågor av teknisk eller praktisk karaktär kan besvaras av styrelsemedlem Martin Bäckström, som nås på telefon:  +46 (0)725074824 eller email: backstrom.martin@gmail.com


Leave a Reply