Föreningen

Bostadsrättsföreningen Dähliehuset Åre Torg bildades 2006 och förvärvade år 2008 fastigheten Åre Mörviken 1:128. Bostadsrättsföreningen upplåter bostadsrätterna till fysiska och juridiska personer för eget nyttjande och/eller uthyrning för fritidsboende.