Lokaler

På gatuplan längs med Årevägen finns tre lokaler som hyrs ut. Hyresgäster är:

Stellar Equipment, Fastighetsbyrån och Verksta´n.