Lämna in motioner innan 3 mars

Bäste medlemmar!

Det är återigen dax att göra sin röst hörd inför Årsmötet den 15/4-17  (separat kallelse inkl Årsredovisning kommer senare). Vi i styrelsen ber er att inkomma med motioner gällande vår fastighet Dähliehuset Åre Torg. Senaste datum för motionsinlämnande är den 3 mars 2017.

Aktivera internet i din lägenhet

Bredbandsbolagets installation av utrustning för Digital TV och Internet 10/10 är nu klar. Alla medlemmar (även de som försökte aktivera sig i September/Oktober/November) måste nu aktivera sina abonnemang för Internet 10/10. TV tjänsten blir tillgänglig utan aktivering. Aktivering som inte sker i december 2016 kan leda till att BB senare tar ut en aktiveringskostnad. Läs mer